top of page

Eğitim Sistemimiz

​3-4 Yaş Okul Öncesi Eğitimi

 

"Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olarak 3-6 yaş aralığındaki çocuklara okul öncesi eğitimi sunmaktadır. 3-4 yaş grubu öğrencilerimiz, özel olarak hazırlanmış sınıflarda, sınıf mevcudu 15'i aşmayacak şekilde eğitim almaktadırlar. Öğrencilerimizin gün içinde aldıkları eğitim, öğretmenlerimiz tarafından aylık ve yıllık planlara uygun bir şekilde verilmektedir.

Bu yaş grubundaki çocuklarımızın tüm öz bakım ihtiyaçları, sınıf öğretmenleri tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca, çocuklarımızın hem öğrenirken hem de eğlenirken gelişmelerini sağlamak amacıyla oyunlar ve etkinlikler önemli bir yer tutmaktadır. Çocuklarımızın bu dönemde keyif alarak öğrenmelerine odaklanıyoruz."

5-6 Yaş Okul Öncesi Eğitimi

Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olarak 3-6 yaş arası çocuklara okul öncesi eğitimi sunmaktadır. 5-6 yaş grubundaki öğrencilerimiz, özel olarak tasarlanmış sınıflarda yaşıtlarıyla birlikte eğitim almaktadır ve sınıf mevcudu 15'i geçmemektedir. Bu öğrencilerimiz, önceden hazırlanan aylık ve yıllık planlara göre en uygun eğitimi almaktadır.

5-6 yaş grubu öğrencilerimizin bazı öz bakım ihtiyaçları, sınıf öğretmenleri tarafından karşılanmaktadır. Bu yaş grubunda, çocuklarımız, temel iletişim becerileri ve oyunların ötesine geçerek daha yoğun bir eğitim almaktadır. Özellikle 6 yaş grubundaki öğrencilerimiz, ilkokula hazırlık çalışmalarına başlamaktadır. Bu sayede, okulumuzdan mezun olduklarında ilköğretim için gerekli olan tüm yetkinliklere ve becerilere sahip olmaktadırlar.

Yenilikçi Geleneksel Anaokulu

 

Minik Uğur Böceğim Anaokulu, İzmir Gaziemir'in önde gelen okul öncesi kurumlarından biri olarak gurur duyarak okul öncesi eğitimine bağlı kalmaktadır.

Minik Uğur Böceğim Anaokulu'nda, öğrencilerimize bilgiyi sadece ezberlemek yerine araştırma, sorgulama, uygulama ve deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Bu sayede, çocuklarımız özdisiplin geliştirme, benlik saygısı kazanma, toplum içinde birey olarak yer alma, paylaşma, kendini ifade etme, sorumluluk alma, kendi haklarını savunurken diğerlerinin haklarına saygı gösterme, gelenek ve göreneklere saygılı olma, doğayı koruma ve Atatürk ilkelerine bağlılık gibi değerleri öğreniyorlar.

Minik Uğur Böceğim Anaokulu, çocuklarımızı sadece akademik değil, aynı zamanda karakter gelişimi ve toplumsal değerlere duyarlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

bottom of page